Sebep - Sonuç / Neden Sonuç Cümleleri Örnekleri

Sebep - Sonuç / Neden Sonuç Cümleleri

Gerçekleşen bir eylem başka bir eylemin gerçekleşmesine neden oluyorsa, iki durum arasında sebep - sonuç cümleleri ilişkisi vardır.
Sebep-sonuç cümlelerinde eylem, onun gerçekleşmesini veya gerçekleşmemesini sağlayan nedenle (sebeple) birlikte verilir. Sonucun ortaya çıkmasındaki etken veya faktör, sebebi verir.
Sebep - Sonuç Cümlesi Örnek (1)
Derste çok gürültü yaptığı için öğretmen onu uyardı.
Sebep: derste çok gürültü yaptığı için
Sonuç: öğretmen onu uyardı
Gök gürledi. Çocuk korktu.
Çocuk, gök gürlediği için korktu. Göğün gürlemesi, çocuğun korkmasının nedenidir. Başka bir deyişle çocuğun korkması gök gürlemesinin bir sonucudur.
Gerekçe, neden, sebep kelimeleri eş anlamlıdır. Bu yüzden neden - sonuç, sebep - sonuç veya gerekçeli yargı ifadeleri aynı anlama gelir.

sebep sonuç cümleleri ve örnekleri
sebep sonuç cümleleri

Sebep - Sonuç Cümleleri Örnekleri

Sınavım kötü geçti, çünkü fazla çalışamamıştım.
İşlerini düzgün yapmaması yüzünden sıkıntı yaşıyoruz.
Uzun süredir kendisini aramadığından ona darıldı.
Rahatsız olduğumu anladı da fazla üstelemedi.
Patronuna kızmış, işten ayrılmış.
Ayağı taşa takılmış, düşmüş.
Vitrindeki kazağı beğenmiş, almış.
Sınavı kazandığını duyunca çok sevindi.
Sürekli bağırmaktan sesi kısıldı.
Verilen süreyi aşması ona puan kaybettirdi.

Sebep Sonuç Cümleleri ve Örnekleri (Son Sözler)

Bu dersimizde Sebep - Sonuç / Neden Sonuç Cümleleri Örnekleri ile ilgili cümle verdik.Sebep Sonuç cümleleri türkçe dersinde 4.Sınıf - 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf TEOG Türkçe konularındandır.Konu ile alakalı sorularınızı alt bölümdeki yorum bölümüne yazabilirsiniz.Önceki yazımızda terim anlamın konu anlatımı vermiştik.Sebep Sonuç cümleleri ile ilgili konu anlatımı ve cümle örnekleri içerir.
Reklam