Zıt Anlamlı Kelimeler Sözcükler

Zıt Anlamlı Kelimeler

Birbirinin tam tersi olan eylemleri veya birbirinin tam tersi olan özellikleri ifade eden sözcüklere
zıt (karşıt) anlamlı sözcük denir.
Mağazadaki eski giysilerin ucuz olduğunu söyledi. 
Mağazadaki yeni giysilerin pahalı olduğunu söyledi
Bu cümlelerde yer alan “ucuz” ve “pahalı”sözcükleri ile “eski” ve “yeni” sözcükleri giysilerin birbirinin karşıtı (zıddı) olan durumları ifade etmektedir.
ucuz: Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı
pahalı: Fiyatı yüksek olan
eski: Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı
yeni: Kullanılmamış olan, eski karşıtı
zıt anlamlı sozcukler 4.sınıf 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf

Bir sözcüğün zıt anlamlısı cümleye göre değişir. 

Genellikle açık renkleri tercih ederim.
Genellikle koyu renkleri tercih ederim.
“Açık” sözcüğü, bu cümlede “rengi koyu olmayan” anlamında kullanıldığından sözcüğün zıt anlamlı“koyu” sözcüğüdür.

Sözcüklerin zıt (karşıt) anlamlı olup olmadığına cümledeki kullanımına göre karar vermek gerekir.

Uzun olur gemilerin direği. 
Kısa zamanda onunla samimi olduk.
“Uzun” ve “kısa” sözcükleri birbirinin tam tersi özellikleri ifade ettiği için zıt anlamlıdır. “Uzun” sözcüğü ilk cümlede “iki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı” anlamıyla kullanılırken “kısa” sözcüğü ikinci cümlede “az süren, uzun olmayan” anlamıyla kullanılmıştır. Sözcüğün bu anlamları ise birbirinin tamamen tersi durumları ifade etmediği için zıt (karşıt) anlamlı değildir.

Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbirinden tamamen farklı durumlardır.

Bu konuşma bizim için faydalı oldu. 
zıddı: zararlı
olumsuzu: faydasız
Salonun pencerelerini açtı. 
zıddı: kapamak
olumsuzu: açmamak
Zıt anlamda sözcüğün ifade ettiği eylem ya da durumun tam tersi bir özellik söz konusudur. Olumsuzlukta ise sözcüğün ifade ettiği eylemin gerçekleşmemesi, belirtilen durum veya özelliğin bulunmaması söz konusudur. İsim ya da isim soylu sözcükler olumsuz yapılırken “-siz” eki
“yok, değil” sözcüğü, eylemler olumsuz yapılırken “-ma- / -me-” olumsuzluk eki kullanılır.

Zıt Anlamlı Kelimelere Örnekler

uzak - yakın       düz - eğri
erken - geç        siyah - beyaz
sıcak - soğuk    yüksek-alçak
ileri - geri         zayıf - şişman
hızlı - yavaş     derin - sığ
iç - dış             dar - geniş

Zıt Anlamlı Kelimelerle Cümleler

Hava açık. — Hava kapalı. (açık # kapalı) 
Bu çay çok açık. — Bu çay çok koyu (açık # koyu) 
Doğru çizgi — Eğri çizgi (doğru # eğri) 
Doğru cevap — Yanlış cevap (doğru # yanlış)

Zıt Anlamlı Kelimeler (Son Sözler)

Bu dersimizde zıt anlamlı kelimelerin örnekleri ile konu anlatımını verdik.Zıt anlamlı kelimeler türkçe dersimde 4.Sınıf - 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf ve 8.Sınıf TEOG türkçe konuları arasındadır.Konu ile alakalı sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz.Önceki yazımızda yakın anlamlı kelimeler konu anlatımını verdik.
Reklam