Atatürk’ün Toplum Sağlığının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaları

M. Kemal Atatürk tarafından toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra diğer toplumsal ve kültürel alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da çok önemli değişimler yaşanmıştır. 

Atatürk’ün Toplum Sağlığının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaları Atatürk’ün Toplum Sağlığının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaları
Atatürk’ün Toplum Sağlığının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaları

Atatürk’ün Toplum Sağlığının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaları

Bu değişim sürecinde Atatürk’ün benimsemiş olduğu sağlık anlayışı son derece belirleyici olmuş, kişi sağlığının korunması ve sürdürülmesi toplumsal bir olgu olarak kabul edilmiştir.

Atatürk, çeşitli zamanlarda sağlık konusunda dile getirdiği görüşleri ile ülkenin temel sağlık politikasına yön vermiştir. Sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları şunlardır:
  • 1920 yılında Sağlık Bakanlığı kuruldu.
  • 1923 yılında sağlık hizmetleri ülke genelinde yaygınlaştırıldı, koruyucu hekimliğe önem verildi.
  • 1924 yılında Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır’da örnek hastaneler açıldı. Bu hastanelere bulunduğu ilin adı ile birlikte “Numune Hastanesi” adları verildi.
  • 1930 yılında Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda koruyucu sağlık hizmetleri yönünden önemli düzenlemeler yapıldı.
  • Ülkenin her yerinde yeni hastaneler ve dispanserler açıldı.
  • Kolera, veba, tifo, çiçek, kızamık, verem, sıtma gibi birçok bulaşıcı hastalığın tedavisinin parasız yapılması için kararlar ve tedbirler alındı.
  • Aşılar bütün yurda ücretsiz olarak dağıtıldı.
  • Sınırlarda sağlık kontrolleri artırılarak bulaşıcı hastalıkların ülkeye girmemesi için tedbirler alındı.
  • Türk Kızılayı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Yeşilay ve Verem Savaş Dispanserleri kuruldu. Türk Kızılayı devletin desteği ve halkın bağışlarıyla güçlendirildi. Bu sayede Türk Kızılayı, daha çok kişiye yardım etme imkânı elde etti. Böylece sağlık hizmetlerini üstlenen devlet, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sağlık alanında birçok başarı elde etti.
Reklam