Fiziğin Alt Dalları Nelerdir ?

Bu dersimizde 9.sınıf fizik ve ygs konularından olan fiziğin alt dallarını anlattıcağız.
Fızik bilimi. üzerinde yaşadığımız Dünya'yı ve içinde bulunduğumuz evreni keşfetmeye çevremizdeki madde, hareket, kuvvet. enerji, ısı, ışık, ses gibi sürekli iç içe olduğumuz olgu ve olayları incelemekle başlar.
Bu nedenle fizikle ilgili çalışmalar tarihi gelişim sürecinde geleneksel olarak 
  • mekanik.
  • elektrik.
  • manyetizma.
  • optik. 
  • termodinamik gibi alanlara ayrılmıştır. 
1900'lü yılların başlarından itibaren de atom fiziği. nükleer fizik ve katıhal fiziği alanlarında çalışmalar başlamıştır. Günümüzde her ne kadar fiziğin ait alanları sanki ayrı birer bilim dalıymış gibi kendi sahalarında ne kadar derinleşirlerse derinleşsinler. bunlardan herhangi birinde elde edilen yeni bir bilgi diğerlerinde de kullanılabilmektedir.

Fizik Biliminin Alt Dalları

fiziğin alt alanları 9.sınıf
elektrik fiziğin alt alanları 9.sınıf
Elektrik
Maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elektrik alan ve elektriksel kuvvetleri konu edinir. Yıldırımlardan elektrikli ev aletlerine kadar çok geniş bir uygulama alanı vardır.
Kısaca elektrik yüklerini ve elektrik akımlarını inceyen fiziğin alt dallarındandır.manyetizma fiziğin alt alanları
manyetizma fiziğin alt alanları 9.sınıf
Manyetizma
Temelde elektrik yüklerinin hareketi ile oluşan manyetik alanlar ve manyetik kuvvetleri konu edinir. Yön bulmaktan tıpta kullanılan manyetik uygulamalara kadar bir çok alanla manyetizmadan yararlanılır.Kısaca tıp veya birçok alanda kullanılan aletlerin yapımı ve mıknatısların manyetik alanlarını inceleyen fiziğin alt dallarındandır.

optik fizik biliminin alt dalları
optik fizik biliminin alt dalları 9.sınıf
Optik
Işığın davranışı ile aydınlanma. gölge oluşumu. yansıma ve kırılma gibi ışık olaylarını inceler. Gözün görmesinden renklerin oluşumuna kadar bir çok olay optiğin uğraş alanına girer.Kısaca ışığın kırılması, yansıması ve merceklerle aynaların kullanım alanlarını inceleyen fiziğin alt dallarındandır.termodinamik fiziğin alt dalları
termodinamik fiziğin alt dalları 9.sınıf
Termodinamik
Temelde ısı olaylarını ve enerjisinin ısı ile ilgili kısmını inceler. Suyun kaynamasından buzulların erimesine kadar ısı ile ilgili konularla ilgilenir.
Kısaca ısı ve sıcaklık ile ilgili kavramları inceleyen fiziğin alt dallarındandır.


atom fiziği fizik biliminin alt dalları
atom fiziği fizik biliminin alt dalları
Atom Fiziği
Fiziğin, maddeyi oluşturan atomları. atomların yapısını ve özelliklerini. atomların birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bir alt dalıdır.
Mikroskobik fizik alanındaki gelişmeler günümüzde bilim alanında bir devrim niteliği taşıyan nanoteknolojiye ulaşılmasını sağlamıştır.Kısaca maddenin yapısı ve maddeyi oluşturan atomların yapılarını inceler.nükleer fiziği fizik bilimin alt dalları
nükleer fiziği fizik bilimin alt dalları
Nükleer Fizik
Atom çekirdeğini inceleyen fizik dalıdır. Her ne kadar atom bombası gibi zararlı uygulamaları geliştirmiş olsa da radyasyondan
korunma yollarını öğretir ve günümüzde enerji üretiminde vazgeçilmez bir yeri vardır.
Kısaca atom parçacıkların ışımasını ve atom çekirdeğini inceleyen fiziğin alt dallarındandır.

mekanik fiziği fizik biliminin alt dalları
mekanik fiziği fizik biliminin alt dalları
Mekanik
Kuvvet ve hareket ile bunlar arasındaki enerji ilişkilerini inceler. Dalgaların oluşmasından makinelerin çalışma prensiplerine
kadar çok geniş bir uğraş alanı vardır.
Kısaca kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen fiziğin alt dallarındandır.


katı hal fiziği fizik alt dalları
katı hal fiziği fizik alt dalları 9.sınıf
Katı Hal Fiziği
Yapılarında gözlenen simetri. daha kolay incelenebilme ortamı oluşturduğu için özellikle kristal özelliğe sahip olan maddeleri inceleyen fizik dalıdır. Elektroniğin teorisini oluşturur.
Kısaca katı maddelerin esneklik,elektriksel ve optik özelliklerini inceler.Astronomide yeni gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin keşfedilmesinde, tıpta görme kusurlarının düzeltilmesinde, arabalarda. optik biliminin ışık ışınlan ile ilgili elde ettiği bilgiler kullanılmaktadır. Pusula yapımında, kapı zilinin yapımında, telefon, radyo ve televizyonda ses ve görüntü iletiminde,
voltmetrede, ampermetrede. elektrik motorlarında, bazı oyuncakların yapımında. hızlı trenlerde manyetizma biliminin ortaya koyduğu bilgilerden yararlanılmaktadır.

İletişim teknolojisinde fiber optik kabloların. nükleer enerji santrallerinde nükleer tizik ile ilgili elde edilen bilgilerin. evlerin ısıtılması ve soğutulmasında termodinamik biliminin elde ettiği bilgilerin kullanılması fiziğin hayatımızda iç içe olduğunu gösteren olaylardır.Bu dersimizde 9.sınıf fizik ve ygs konularından olan fiziğin alt dallarını anlattık.
Reklam