Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Yardımları

Fizik bilimi diğer birçok bilim dalı arasındaki ilişkiler nedeni ile biyofizik, fizikokimya, astrofizik, jeofizik gibi bilim dalları doğmuştur.

Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Yardımları 9.sınıf
Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Yardımları
Birçok bilim dalı fizikteki gelişmeleri takip ederek yeni ulaşılan bilgileri kullanmaktadır.
Fizik bilimindeki bilgiler diğer bilin dallarındaki (Biyoloji. kimya, coğrafya. ve) olayları açıklamada yardımcı olur. Işığın kırılması. yansıması gibi optik olayları; biyolojide gözün yapısı. görme olayı. renklerin birbirinden ayırt edilmesinin nasıl gerçekleştiğini açıklamada yardımcı olur.

Termodinamik kuralları ile ilgili bilgilerle coğrafyadaki alçak ve yüksek basınçlar. atmosferdeki hava olaylarının. fırtına ile ifade edilebilmektedir. Gezegenlerdeki kütle çekim kuvveti (yer çekimi kuvveti) ile fizikte elde edilen bilgiler ışığında, biyolojide bitkilerin gövde ve yapraklannın ışığa doğru hareket etmesi de yine fiziksel bilgilerle izah edilmektedir.

Fizik ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

Kas ve sinir dokuları, kasılma mekanizması fizikteki basit makinelerin çalışma prensiplerine göre açıklanır. Kalbin çalışması. beynin sinirlere komuta etmesi. hücredeki elektriksel olaylar fizikteki bilgilerle açıklanır.

Benzeri bir çok olaylar fizik yasaları ile açıklanır. Kimyada atomun yapısı, elektron hareketinden ve elektron dizilişi. atomun ışıma yapması. çekirdek reaksiyonları. atom fiziğinde elde edilen bilgiler ışığında izah edilebilmektedir.
Reklam