Fizik Nedir Uğraş Alanları Nelerdir ?

Bu dersimizde fizik nedir ve uğraş alanları nelerdir konusunun anlatımını yapmaya çalışacağız.

Fizik Nedir ?

Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır.
Bu bilimle uğraşan insanlara fizikçi denilir.
Fizik, çevremizdeki maddi evrende meydana gelen her türden olayın nedenlerini ve nasıl meydana geldiğini yani olayları şekillendiren ya da yöneten yasaları inceleyen, araştıran bilim dalıdır.
  • Su dolu bardağın yere düşmesinden hemen sonra hangi parçanın nerede olacağı, 
  • evrenin ne zaman ve nasıl meydana geldiği, 
  • Bilgisayarlarımızın içinde bulunan her türden devre elemanın nasıl çalıştığı ya da hızının nasıl artırılabileceği, 
  • Uzaya fırlatılan bir aracın ne zaman nerede olacağı yakıtının ne zaman biteceği. 
Kısaca, maddi evrenle ilgili her şey fizik biliminin inceleme alanına girer.
fizik bilimine giriş fizik bilimine giriş 9.sınıf sorular ve çözümleri fizik bilimine giriş 9.sınıf konu özeti
fizik bilimine giriş 9 fizik nedir uğraş alanları nelerdir

Fiziğin Uğraş Alanları Nelerdir ?

Güneş'in enerjisini nereden aldığı, içinde meydana gelen çekirdek reaksiyonları. daha ne kadar süreyle enerjisinin var olacağı tamamen fiziğin araştırma alanı içindedir.

İnsan yaşamının her alanında fizik vardır. Fizik bilimi, gökkuşağının oluşmasını, şimşek çaktığında ışık ve ses oluşumunu. taşıtların hareket etmesini,sanayideki makinelerin çalışmasını, uydu ve internet ile ilgili haberleşme ve iletişimin sağlanmasını. barajlardaki sulardan elektrik elde edilmesini. nükleer enerji oluşumunu. depremler ve tsunami olayını. küresel ısınma gibi daha birçok olayın nedenlerini inceler.
Yaşadığımız dünyayı hatta tümüyle evreni etkileyen veya şekillendiren yasalar, fizik yasalarıdır. “Nasıl?" sorusu fizikçileri ilgilendirir. Ancak fizik “Niçin?" sorusu ile ilgilenmez.
Örneğin bırakılan bir cisim yer yüzeyine doğru nasıl düşer?
hangi hızla yere çarpar? ve hangi sürede ne kadar yol alır? gibi sorulara cevap arar. 

Fakat niçin yer cisimleri kendine doğru çeker? sorusunun cevabı ile ilgilenmez.
Bu dersimizde fizik nedir ve uğraş alanları nelerdir konusunun anlatımını yapmaya çalıştık.
Reklam