Tarihin Tanımı ve Konusu

İnsan topluluklarının geçmişteki her türlü faaliyetlerini, meydana getirdikleri olayları, bu olayların sebep ve sonuçlarını yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalına tarih denir.
Tarihi meydana getiren insandır.
  • İnsanların her türlü faaliyetleri 
  • Geçmişte yaşamış insanların sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetleri 
  • Coğrafi olayların ortaya çıkardığı bazı sonuçlar (Büyük depremler, kuraklıklar, salgın hastalıklar)
Bir olayın,Tarihi bir olay niteliği kazanabilmesi için o olaya ait tüm belgeler (gizli belgeler de dahil) açıklandığında bundan hiçbir kimse ve ya bir topluluk,ekonomik,sosyal ve siyasal yönden etkilenmiyorsa ancak o zaman olay tarih olmuştur.Bu nedenle Tarih bilimi İnsan topluluklarının geçmiş dönemlerini (Tarihe mal olmuş dönemlerini incelemektedir.)
Tarihin konusunun, insana özgü tüm toplumsal olaylar olduğunu unutmayalım.
tarihin tanımı ve konusu ygs 9.sınıf
tarihin tanımı ve konusu
İnsanlık alemini ilgilendiren siyasi, ekonomik, sosyal, dini vb. alanlarda yaşanan ve tek tek meydana gelen değişmelere OLAY denir.Örneğin;
  • Malazgirt Savaşı
  • Çanakkale Savaşı
Zaman içerisinde uzun sürede oluşan durumlara OLGU denir.Örneğin;
  • Anadolu'nun Türkleşmesi
  • Cumhuriyet dönemi devrimleri
Bir olayın ve olgunun,tarihin konusu olabilmesi için değişik alanlarda uzun süre devam etmesi gerektiğinini unutmayalım.
Bu dersimizde tarih biliminin konusu ve tarihin tanımının konu anlatımını verdik.Bu notları defterinize yazmayı ve Tarihin tanımı ve konusu ile ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın !
Reklam