Dil ve Kültür Arasındaki İlişki Nedir ?

Bu dersimizde Türk Dili ve Edebiyatı konularından olan Dil ve Kültür İlişkisini inceleyeceğiz.
Dil ve Kültür İlişkisini anlamamız için öncelikle dilin ve kültürün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Bir milleti diğerlerinden ayıran en önemli farklılık konuştuğu dildir.
Aynı dili konuşan insanlar ulusu oluşturur.Ulus kimliğini oluşturarak yaşadığı toprağı vatan olarak benimser.
Örneğin ; Türkiye, Türkçe konuşan Türklerin vatanıdır.
Aynı toprak üzerinde yaşayan insanlar arasında her şeyle bir bağ kurularak tarih boyunca oluşturduğu maddi ve manevi özelliklerin bütünü de kültürü oluşturur.
Şu halde diyebiliriz ki dil ile kültür arasında doğrudan ve karşılıklı ilişki vardır.
dil ve kültür ilişkisi 9.sınıf
dil ve kültür ilişkisi
Dilin, kültür taşıyıcılığı gibi bir görevi vardır. Her nesil kültürel birikimini dil sayesinde gelecek nesillere aktarır. Dil olmazsa kültür, hareket kabiliyetini yitirir, canlılığını kaybeder. Bir milletin bilimi, sanatı, tarihi, gelenekleri folkloru, edebiyatı benzeri ortak değerleri o milletin dil hazinesinde hayat bulur.
Dil bir milleti millet yapan unsurların başında gelir.Bir Türk'ü , bir İngiliz'i dilinden tanır ve ayırt ederiz.Dillerine sahip çıkmayan milletler ya tarih sahnesinden silinmiş ya da başka milletlerin egemenliği altına girmiştir.
Çinli filozof Konfüçyüs’e sorarlar: “Bir ülkeyi idare etmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?”
Konfüçyüs cevap vermiş: “İşe önce dili düzeltmekle başlardım. Çünkü, dil bozulursa kelimeler düşünceleri anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılmazsa, yapılması gereken işler yapılmaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa, töre ve düzen bozulur. Töre ve düzen bozulursa, adalet yoldan sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. Bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir.”
Dil de kültür de canlı ve değişken kavramlar oldukları için tarihsel süreç içinde birtakım değişiklere uğramışlardır. İletişim çağını yaşadığımız şu günlerde bilhassa kültürel alanlardaki hızlı değişim doğal olarak dili de etkilemiştir.

Günlük hayatımızdan çıkan, kullanmadığımız araç gereçlere ait kavramlar, yavaş yavaş ölüp kaybolurken teknolojiye bağlı olarak hayatımıza yeni giren araç gereçlere ait kavramlar dilimizde hayat bulmaya başlamıştır. Dilde görülen farklılaşmalar uzun yıllara yayılabildiği gibi bazen aynı zaman diliminde aynı ülkenin farklı bölgelerinde bile kendini hissettirebilir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde yer alan Dil ve Kültür İlişkisini anlatmaya çalıştık.Dil ve Kültür İlişkisi konusunu yorum kısmında düşüncelerinizi yazınız.
Reklam