Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

Bu yazımızda tarihte sebep-sonuç ve yer-zaman ilişkisini inceleyeceğiz .Tarihi olaylarda mutlaka yer ve zaman belirli olmalıdır ve olayın üzerinden belirli bir zaman geçmelidir.Tarihi olaylar belirli bir coğrafyada meydana gelir.Bu yüzden coğrafi koşullar olayların oluşumu ve gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.Bu nedenle olayın gerçekleştiği bölge incelenmeden tarihi bir olay değerlendirilemez.

tarihte-yer-ve-zaman
tarihte-sebep-sonuç-ve-yer-zaman-ilişkisi

Tarihte Yer Zaman İlişkisi

İnsan toplulukları coğrafi koşullardan büyük ölçüde etkilenirler.Topluluktan topluluğa yaşanılan coğrafya değiştiği için örneğin  sulama imkanları elverişli arazilerde yaşayan insan toplulukları tarımla uğraşırken tarıma elverişsiz arazilerde yaşayan insan toplulukları hayvancılık ve avcılık ile uğraşır.

Tarihte Sebep-Sonuç İlişkisi

Tarihi olaylarda devamlılık(süreklilik) vardır.Tarihi olaylar kendinden öneceki olayın sonucu iken kendinden sonraki olayın nedenidir.Bu bize tarihi olaylarda neden-sonuç ilişkisi olduğunu gösterir.Bu yüzden zaman ve kronoloji tarihte çok önemlidir.

Bu yazımızda size tarihte yer zaman ve sebep sonuç ilişkisini anlatmaya çalıştık.Tarihi olaylarda yer zaman ve sebep sonucun önemli olduğunu unutmayalım.
Reklam