Ribozom Nedir Görevleri Nelerdir?

Bu yazımız Ribozom Nedir Görevleri Nelerdir hakkında olacaktır.Ribozom nedir ,görevleri nelerdi ve ribozomların özelliklerini bu sayfada bulabileceksiniz.

Ribozom, protein sentezinin gerçekleştiği organeldir.Hücredeki amino asitler ribozomda peptit bağları ile birleştirilerek,hücrenin ihtiyacı olan proteinler üretilir.

Zarsız bir organel olup,prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunur.

Ribozomal RNA(rRNA) ve proteinlerden oluştuğundan nükleoprotein yapılıdır.

Her ribozom büyük ve küçük alt birim olarak adlandırılan iki alt birimden oluşur.Protein sentezi gerçekleşeceği zaman bu birimler birleşerek ribozom işlevsel hale gelir.
Ribozomda büyük ve küçük alt birim:

Ribozomda büyük ve küçük alt birim

Ribozom büyük ve küçük olarak iki alt birimden oluşur.Bu birimler birbirinden ayrıdır.Protein sentezi gerçekleşeceği zaman birleşirler.


Ribozomlar hücrede serbest veya bir organele bağlı olarak bulunur.Serbest olarak sitoplazma sıvısı,mitokondri ve kloroplastta,bağlı olarak endoplazmik retikulum (ER) ve çekirdek zarı üzerinde bulunur.

Genel olarak hücrenin kullanacağı proteinler serbest ribozomlarda, hücre dışına gönderilecek proteinler endoplazmik retikulum (ER) üzerinde bulunur.

Protein sentezi çok olan hücrelerde sayıları fazla olur.Bir hücre aynı proteinden çok sayıda üretmek isterse birçok ribozom yan yana gelerek polizomları oluşturur.Bu yapılar sayesinde hücre kısa sürede aynı proteinden bol miktarda sentezler.

Ribozom hücrelerde iki farklı büyüklükte bulunur.Prokaryotlarda,ökaryotların mitokondri ve kloroplastlarında küçük ribozom bulunur (70S).Ökaryot hücrelerin ribozomu ise (80S'dir).(S) SWEDBERG birimi olup, molekülün büyüklüğü uzunluğudur. Kaynak :Biyoloji 9.Sınıf Palme Yayınları 2017
Reklam